Sa mga dayuhan na magsisimula na sa kanilang buhay

Maligayang pagdating sa Aichi prefecture. Ang mga pangarap at inaasahan ay tumataas para sa buhay sa Japan. Sa kabilang banda, maaaring nakalilito ang pamumuhay sa isang bansang may iba’t ibang kultura at kaugalian. Ang mga materyales sa pagtuturo na aking ipakikilala ay makatutulong sa iyo upang maalis ang gayong pagkabalisa.

Sa Japan, may ibang kultura, istilo ng pagtatrabaho at pamumuhay kaysa sa iyo. Naghanda kami ng mga materyales sa pagtuturo at mga video na maaaring malaman ng maraming mga dayuhan kung ano ang gusto nilang malaman. Unawain ang kultura at kaugalian ng Hapon, masanay sa buhay ng Hapon sa lalong madaling panahon, at makipag-ugnayan sa maraming tao.

PDFファイル

Paki-download at gamitin ang guidebook ng suporta.

Matuto gamit ang mga video

 • Kabanata 2-4
  Ano ang mahalagang “5S” sa trabaho?

 • Kabanata 2-5
  Unawain natin ang mga tuntuning dapat sundin sa trabaho.

 • Kabanata 2-6
  Upang maiwasang magkamali sa trabaho.

 • Kabanata 3-1
  Unawain natin ang mga tuntunin sa pagtatapon ng basura.

 • Kabanata 3-2
  Para sa pakikisalamuha sa mga kapitbahay.

 • Kabanata 3-4
  Huwag mag-panic kung may lindol.

 • Kabanata 4-1
  Unawain natin ang mga patakaran sa trapiko ng Hapon.

 • Kabanata 7-5
  Tumawag sa 119 kung sakaling magkaroon ng sunog o biglaang pagkakasakit.


PAGE
TOP